Welkom

Welkom op de website van ‘Wijzer in leren’ praktijk voor Remedial Teaching. ‘Wijzer in leren’ is een samenwerking tussen de praktijken ‘Wijzer in taal’ en ‘Wijzer in rekenen’.

‘Wijzer in leren’ is er voor kinderen van 4 tot 14 jaar. Wij bieden ondersteuning op het gebied van taal (technisch- en begrijpend lezen, woordenschat en spelling) en rekenen. Hierbij gaan we uit van de talenten van het kind en sluiten we aan bij de onderwijsbehoeften en belevingswereld. Op deze manier kan uw kind groeien, zelfvertrouwen ontwikkelen en bewust worden van zijn eigen kwaliteiten, leerstijl en strategieën.

Samenwerking tussen leerling, ouders/verzorgers, de school en eventueel andere instanties vinden wij erg belangrijk. Onze ervaring is dat met een optimale afstemming tussen de verschillende partijen de beste resultaten worden behaald. Uitsluitend met uw toestemming wordt er contact opgenomen met de school van uw kind.

 

Wie zijn wij

Renske van der Lende | Wijzer in Rekenen

Sinds mijn afstuderen aan de PABO in 2006 ben ik werkzaam in het basisonderwijs en heb ik aan verschillende jaargroepen lesgegeven. Rekenen is mijn favoriete vak. In de praktijk heb ik ervaren dat veel kinderen tegen problemen aanlopen bij het rekenen. Om deze kinderen beter te kunnen begeleiden, heb ik me de afgelopen jaren gespecialiseerd door het volgen van diverse cursussen en opleidingen (o.a. Master SEN en Rekendiagnostiek) op het gebied van rekendidactiek, rekenproblemen en dyscalculie. Sinds december 2015 sta ik ook geregistreerd als Remedial Teacher bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT)
In oktober 2013 ben ik gestart met mijn eigen praktijk en sindsdien heb ik al veel kinderen mogen verwelkomen en begeleiden met uiteenlopende problemen op het gebied van rekenen. Van enkele hiaten in de rekenontwikkeling tot flinke rekenproblemen. Ook kinderen met dyscalculie heb ik met succes verder kunnen helpen in hun ontwikkeling. Het is mooi om te zien dat kinderen hun plezier en zelfvertrouwen in het rekenen weer terug hebben gekregen!

Desiree Vreeman | Wijzer in Taal

In 2006 ben ik afgestuurd aan de PABO. Ik ben inmiddels al vele jaren werkzaam als groepsleerkracht in het basisonderwijs. Ik heb aan verschillende jaargroepen les gegeven en werk daarnaast ook als RT- leerkracht, waarbij ik individuele leerlingen begeleid op het gebied van taal (spelling, woordenschat en begrijpend lezen). Ook geef ik les op de Talenten Academie van SOPOW, waarbij ik les geef aan leerlingen die moeite hebben met begrijpend lezen en woordenschat. Tijdens mijn werkzaamheden op verschillende scholen heb ik ook diverse opleidingen en cursussen gevolgd. In juni 2013 heb ik de opleiding Master Special Educational Needs afgerond. Mijn specialisatie was leren, lees- en dyslexiespecialist. Ook heb ik een cursus begrijpend lezen gevolgd en ga ik naar verschillende bijscholingsdagen om mijn kennis op peil te houden. Ik ben lid van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT).