Aanbod taal


Remedial Teaching: Taal

Onder taal wordt verstaan (technisch- en begrijpend lezen, woordenschat en spelling)

Bij Remedial Teaching krijgt uw kind professionele didactische hulp, wanneer het leerproces op school niet volgens de verwachting verloopt. Voorafgaand aan de behandeling wordt door middel van een diagnostisch onderzoek de taalontwikkeling van uw kind in kaart gebracht en een handelingsplan opgesteld. Daarna gaan we aan de slag om het kind weer plezier en zelfvertrouwen te geven tijdens de taallessen om zodoende de taalontwikkeling weer op gang te kunnen helpen.
Kosten: € 27,50 per sessie (45 minuten)

Taal in Blokjes

Taal in Blokjes is ontwikkeld vanuit de praktijk en gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring met de behandeling van leerlingen met een dyslectische problematiek. Taal in Blokjes wordt gebruikt voor de begeleiding van kinderen met lees- en spellingproblemen in het basis- en speciaal onderwijs.
Preventief wordt Taal in Blokjes steeds meer in de klas naast de reguliere taalmethode gebruikt.
Taal in Blokjes is een uitsnede van de F&L methode®. Deze methode is wetenschappelijk onderzocht en evidence-based . De F&L methode® (Fonologische en Leerpsychologische methode) is door Thalita Boumans in 1987 ontwikkeld bij Stichting Taalhulp voor de behandeling van lees- en spellingproblemen, met name dyslexie.

Bij het lezen staat de klinker centraal. Voor het ontsleutelen van meerlettergrepige woorden is het belangrijk dat de klinker wordt waargenomen als ankerpunt van de lettergreep en dat de (visuele) segmentatie van de lettergrepen tussen de klinkers correct wordt uitgevoerd. Het waarnemen van het aantal klinkers in woorden geeft tevens informatie over de woordlengte. Hierdoor kan de leerling beter voorspellen hoe een woord moet worden gelezen. De klankregels van de spelling zijn gebaseerd op klinker-medeklinkercombinaties en klankgroepen (een klankgroep is wat je hoort, een lettergreep is wat je leest) Leerlingen leren om de spelling van woorden te maken vanuit de klankstructuur van de taal. De nadruk ligt op het begrijpen van het spellingsysteem en het leren spellen van woordstructuren in plaats van op het leren spellen van specifieke woorden of woordpakketten.

Taal in Blokjes kan worden ingezet tijdens de Remedial Teaching.

Spellingbootcamp

Hou jij van bewegen? Wil je nog beter kunnen spellen? Dan is de Spellingbootcamp wat voor jou! In kleine groepjes (3-6 kinderen) ga je door middel van kleur, spel en beweging oefenen met de spellingcategorieën die jij nog moeilijk vindt. We bieden verschillende bootcamps en workshops aan:

Spellingbootcamp middenbouw (groep 4,5,6)
Spellingbootcamp bovenbouw (groep 6,7,8)
Workshop spelling midden- of bovenbouw

De kosten van een bootcamp (2 x 2,5 uur) bedragen € 75,00.
De kosten van een workshop (1 x 2,5 uur) bedragen: € 39,00

Opgeven voor een Spellingbootcamp of workshop kan hieronder.

Opgaveformulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.