Geregistreerd Remedial Teacher

Sinds december 2015 mag Renske zich Geregistreerd Remedial Teacher noemen. Een  LBRT-geregistreerde Remedial Teacher PO of VO is een garantie voor deskundige en professionele begeleiding bij leerproblemen. Hij/zij gaat te werk volgens het principe van handelingsgericht werken (HGW) en houdt zich aan de gedragscode van de beroepsvereniging.

De LBRT is de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers. De vereniging is opgericht voor alle Remedial Teachers zowel in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs als het beroepsonderwijs. Daarnaast kunnen RT-ers die een eigen praktijk hebben of willen opstarten zich bij ons aansluiten.
Binnen deze verschillende vormen van onderwijs let de LBRT op de kwaliteitsbewaking van Remedial Teaching en de professionaliteit van de Remedial Teacher. Daarnaast behartigt zij de belangen van haar leden.