(Ernstige) Leesproblemen en Dyslexie

Er wordt onderscheid gemaakt tussen leesproblemen en dyslexie. Bij leesproblemen gaat het om kleine problemen die horen het ontwikkelingsproces van het leren lezen. Dyslexie is een taalstoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen bij het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden. De grens tussen (ernstige) leesproblemen of dyslexie is soms moeilijk aan te geven.

Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven moeizaam, terwijl het kind wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor.

Kinderen met dyslexie kunnen moeite hebben:

  • om het verschil te horen tussen klanken als m en n; p, t en k; s, f en g; eu, u en ui
  • om de klanken in volgorde te zetten, zoals bij ‘dorp’ en ‘drop’ of ’12’ en ’21’
  • om de aandacht te houden bij ‘klankinformatie’ (gesproken woord)
  • met het inprenten van reeksen, bijvoorbeeld tafels of spellingsregels
  • met het onthouden van vaste woordcombinaties, uitdrukkingen of gezegdes
  • met het onthouden van losse gegevens, zoals rijtjes, woordjes en jaartallen

Problemen bij het lezen

De leesproblemen van kinderen met dyslexie vallen het meest op bij hardop lezen. Sommige kinderen hebben een traag leestempo en lezen de woorden spellend. Andere kinderen hebben een hoog leestempo, maar maken daarbij veel fouten door te raden. Er kan ook sprake zijn van een combinatie van beide.

Problemen bij de spelling
Kinderen met dyslexie maken langdurig veel spellingsfouten en hebben, om dat te voorkomen, veel steun nodig van spellingsregels. Het kan zijn dat ze één bepaald woord op een bladzijde op verschillende manieren spellen. Kinderen met dyslexie proberen vaak de spelling van specifieke woorden te onthouden. Dit is een enorme belasting voor het geheugen. Bovendien beklijft de kennis meestal niet, omdat ze het op een ongestructureerde manier in het geheugen opslaan.

Problemen bij het schrijven
Kinderen met dyslexie schrijven vaak onleesbaar en maken veel doorhalingen. Bij leerlingen die wel leesbaar schrijven, valt het trage schrijftempo op.

Begeleiding bij Wijzer in taal

U als ouder wilt het beste voor uw kind. Het is daarom erg vervelend als het op school niet goed gaat. Uw kind doet zijn/haar best, maar dit leidt niet tot de gewenste resultaten. Dit kan boosheid en onmacht veroorzaken. De extra oefeningen die het kind naast de taken op school moet doen, kunnen heel belastend zijn. Dit oefenen kan dan snel een moment van strijd en ergernis worden. Als ouder is het soms lastig om uw kind te motiveren. Wijzer in taal wil u hierbij ondersteunen.

Kinderen die beschikken over een dyslexieverklaring krijgen hulp aangeboden vanuit de vergoede zorgregeling. Wijzer in taal is er voor kinderen die (nog) niet voor een dyslexieverklaring in aanmerking komen, maar die wel kenmerken van leesproblemen en dyslexie vertonen. We kijken waar uw kind moeite mee heeft en gaan daar mee aan de slag. Ons doel is om er voor te zorgen dat uw kind lezen, spellen en schrijven weer leuk gaat vinden en dat het door de extra hulp weer beter mee kan komen in de klas. Dyslexie gaat nooit over, maar we kunnen uw kind wel leren om er op de beste manier mee om te gaan.

Het stellen van de diagnose dyslexie is voorbehouden aan specialisten op het gebied van leerstoornissen. Hiervoor moet u bij een GZ-psycholoog of orthopedagoog zijn. Wijzer in taal is hiertoe niet bevoegd. De behandeling bij ‘Wijzer in taal’ wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.