(Ernstige) rekenproblemen en dyscalculie

Er wordt onderscheid gemaakt tussen rekenproblemen en dyscalculie. De grens tussen beide is soms moeilijk te trekken. 
Bij rekenproblemen gaat het om kleine problemen die horen bij het ontwikkelingsproces van het leren rekenen en zijn in die zin normaal.
Dyscalculie is een rekenstoornis en wordt gekenmerkt door hardnekkige problemen bij het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden. Hierbij valt te denken aan het hebben van problemen bij het optellen en aftrekken, moeite hebben met de sprong over het tiental  en het niet kunnen onthouden van de tafels van vermenigvuldiging. 
We spreken van dyscalculie als er sprake is van een rekenachterstand, terwijl er op andere vakgebieden geen problemen zijn.

Begeleiding door Wijzer in rekenen

U als ouder wilt het beste voor uw kind. Het is daarom erg vervelend als het op school niet goed gaat. Uw kind doet zijn/haar best, maar dit leidt niet tot de gewenste resultaten. Dit kan zorgen voor veel spanning, onzekerheid en vermindering van het zelfvertrouwen. Kinderen met ernstige rekenproblemen kunnen een grote weerstand krijgen tegen rekenen of rekenangst ontwikkelen.
De extra oefeningen die het kind naast de taken op school moet doen, kunnen heel belastend zijn. Dit oefenen kan dan snel een moment van strijd en ergernis worden. Als ouder is het soms lastig om uw kind te motiveren. Wijzer in rekenen wil u hierbij ondersteunen.

Wijzer in rekenen is er voor kinderen die (nog) niet voor een dyscalculieverklaring in aanmerking komen, maar die wel kenmerken van (ernstige) rekenproblemen of dyscalculie vertonen. We kijken waar uw kind moeite mee heeft en gaan daar mee aan de slag. Ons doel is om er voor te zorgen dat uw kind rekenen weer leuk gaat vinden en dat het door de extra hulp weer beter mee kan komen in de klas. Dyscalculie gaat nooit over, maar we kunnen uw kind wel leren om er op de beste manier mee om te gaan.

Het stellen van de diagnose dyscalculie is voorbehouden aan specialisten op het gebied van leerstoornissen. Hiervoor moet u bij een GZ-psycholoog of orthopedagoog zijn. Wijzer in rekenen is hiertoe niet bevoegd.

De behandeling bij ‘Wijzer in rekenen’ wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.