Remedial Teaching – Bijles

Bij Remedial Teaching krijgt uw kind professionele didactische hulp, wanneer het leerproces van een kind op school niet volgens de verwachting verloopt.

Remedial Teaching richt zich meestal op kinderen die problemen hebben met (begrijpend) lezen, rekenen, spelling en/of schrijven. Ieder leerprobleem heeft een oorzaak. Bij Remedial Teaching wordt geprobeerd de oorzaak van een leerprobleem op te sporen en aan te pakken. Zo kunnen sociaal – emotionele problemen ook een oorzaak zijn voor leerproblemen.
Leerproblemen kunnen gevolgen hebben, in het gedrag of voor het zelfbeeld. Een remedial teacher leert hoe u en het kind kunnen omgaan met leerproblemen.

Het verschil tussen bijles en Remedial Teaching is dat er bij bijles alleen begeleiding plaats vindt op een onderdeel dat het kind nog niet beheerst. Wanneer een kind bijvoorbeeld de tafels niet kent, krijgt het daarin bijles. Bij Remedial Teaching wordt ook gekeken naar de oorzaak, waarom kent het kind de tafels niet? Dat vormt ook het uitgangspunt van de begeleiding.

Begeleiding bij Wijzer in leren

Praktijk wijzer in leren richt zich met name op Remedial Teaching. Door in gesprek te gaan met u en uw kind en een diagnostisch onderzoek uit te voeren kunnen wij een compleet behandelplan op te stellen, waarmee we de leerproblemen van uw kind aanpakken en we uw kind verder kunnen helpen in zijn/haar ontwikkeling.